אולמות אירועים

בדיקת אומדן הנוכחים באולם יש לוודא כי אומדן הנוכחים באולם תואם את הכמות שרציתם להזמין. אנו ממליצים לכם לקחת טווח ביטחון של 20 אורחים ולהזמין מראש אולם גדול יותר מכמות האורחים שרציתם להכיל, על מנת לוודא במאת האחוזים שלא תסבלו מצפיפות ודוחק במהלך אירוע באולמות אירועים בצפון.

וידוא סידור רהיטים לפי הזמנתכם

אמנם בשלב הראשון וידיתם שאתם מרוצים מאיכותם של הרהיטים אך סידורם אינו תמיד בא בקנה אחד עם הצררכים שלכם. ניסיון העבר הוכיח כי חוגגים רבים לא בחנו את הסידור באולם עד הסוך ונחשפו למבוכות לא מעטות: הצבת שולחן או כסא לייד הכניסה למטבח או לשירותים משיקולי מקום, הצבת השולחנות בצפיפות על מנת שבחלק האחורי או הקדמי של האולם יהיה מקום רב יותר, ועוד. חשוב לוודא עם בעלי האולמות באופן הכי ברור שיש – שתופעות אלו לא יהיו באירוע שלכם במסגרת אולמות אירועים בצפון.